Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας & Συμβουλευτικής Ψυχογίδης Γεώργιος

Παπανδρέου Γεωργίου 63
71305 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο +302810 231.464
Κινητό τηλέφωνο +306937 002.276


Στην αρχή

Ενισχυτική Διδασκαλία – Μαθήματα σε Παιδιά & Εφήβους

 • Διενεργείται: Αποκλειστικά από εμένα και όχι από βοηθό ή συνεργάτη μου
 •  Έχει ως σκοπό: τη διάγνωση της οποιασδήποτε μορφής δυσκολίας - αδυναμίας. Η αξιολόγηση εντοπίζει τις όποιες αδυναμίες – ελλείμματα μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί (σε γνωστικό, κοινωνικό, συμπεριφορικό επίπεδο) και στη συνέχεια προτείνει το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης.
 • Διάρκεια:50 λεπτά.
 • Συχνότητα συνεδριών: 1 - 2 συναντήσεις την εβδομάδα.
 • Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα χρήσης συστήματος γνωστικής και μαθησιακής αποκατάστασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για βελτίωση μνήμης, αντίληψης, προσοχής, λήψης αποφάσεων, αλλά και ως μέσο εκγύμνασης εγκεφάλου.
 • Για μαθησιακές  δυσκολίες  (Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία , Δυσαριθμησία)
 • Μάθηση οργάνωσης και μνημοτεχνικών για γρήγορο και εύκολο διάβασμα 
 • Νοητική υστέρηση
 • Διάσπαση προσοχής
 • Υπερκινητικότητα
 • Βελτίωση αυτοεκτίμησης
 • Βελτίωση συναισθηματικής νοημοσύνης 
 • Διαχείριση θυμού - Επιθετικότητας
 • Διαχείριση άγχους
 • Ειδικό πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη μορφή ειδικών παιχνιδιών για βελτίωση προσοχής /  μνήμης / παρατηρητικότητας / συγκέντρωσης  / αντίληψης